AuroFocus Psychotherapie voor Kinderen en Jongeren

Voor wie?

De praktijk is vooral bestemd voor kinderen en jongeren – en vanzelfsprekend hun ouders – met psychische moeilijkheden en klachten die niet meer vanzelf over gaan.

Dit kan zijn bij bijvoorbeeld de volgende klachten:

Ook volwassenen kunnen terecht in mijn praktijk.

Op de volgende dagen ben ik aanwezig op de praktijk: maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag.

De aanmeldwachttijd (tijd tussen aanmelding en intakegesprek) is momenteel ongeveer 3 á 4 maanden. Na de intake en het onderzoek gaat de behandeling direct van start. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.