AuroFocus
AuroFocus Psychotherapie

Zorgvraagtypering

De vergoeding van de behandeling bij volwassenen (18+) vindt plaats via het zorgprestatiemodel. Aan het begin van de behandeling moet de zorgzwaarte bepaald worden die leidt tot een zorgvraagtypering.

Op de factuur staat de zorgvraagtypering vermeld. De zorgvraagtypering is bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de (hoeveelheid) zorg die iemand nodig heeft. Om de zorgvraagtypering te bepalen wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de regiebehandelaar ingevuld aan de hand van uw klachten en problemen. Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. Tijdens de behandeling zal ik eens in het jaar opnieuw de HoNOS+ invullen. Mede op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met de cliënt. Voor meer en uitgebreidere informatie verwijs ik naar https://lvvp.info/voorclienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten.