AuroFocus
AuroFocus Psychotherapie

Onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren

Tijdens het kennismakingsgesprek, meestal met het kind of de jongere en zijn ouder(s) of opvoeder(s), worden de klachten en hulpvragen geïnventariseerd.

Daarna volgt een onderzoeksfase die kan bestaan uit:

  • voortgezette gesprekken met de ouders, bijvoorbeeld het doornemen van de levensloop;
  • opvragen van onderzoeksgegevens bij vorige hulpverlener(s);
  • individuele onderzoekscontacten met het kind of de jongere.

Soms wordt voor specialistisch onderzoek naar een andere hulpverlener doorverwezen, bijvoorbeeld een kinderpsychiater of neuropsycholoog.

Vervolgens worden kind of jongere en hun ouders geadviseerd omtrent de conclusies van het onderzoek en de behandelingsmogelijkheden. Vormen van behandeling kunnen zijn:

  • psychotherapie voor het kind of de jongere.
  • ouderbegeleiding.

Indien nodig, bijvoorbeeld bij gebruik van medicatie, is er samenwerking mogelijk met de huisarts of een andere hulpverlener. Ook kan het zijn dat hulp elders geadviseerd wordt.

Als u akkoord gaat met de conclusies en het behandelvoorstel gaat de behandeling van start.

Er wordt gebruik gemaakt van begin- tussen- en eindmetingen (ROM = Routine Outcome Monitoring), zodat tussendoor en op het eind van de behandeling vastgesteld kan worden wat het effect van de behandeling is.

Bij kinderen zal onderzoek en behandeling altijd samengaan met regelmatig contact met de ouders of opvoeders. Bij jongeren zal contact met de ouders meestal minder intensief zijn en bij jong volwassenen vanaf 18 jaar zal dit contact meestal niet plaatsvinden.