AuroFocus
AuroFocus Psychotherapie

Vergoedingen

De Specialistische GGZ (SGGZ) wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket, mits uw huisarts of een andere arts daartoe verwezen heeft. U dient wel rekening te houden met het eigen risico. De Jeugd GGZ (JGGZ) wordt vergoed door de gemeente mits u een verwijzing heeft van uw huisarts of beschikking van de gemeente.

Contracten 2024:

Voor de behandeling van kinderen en jeugdigen heb ik een contract met West Brabant Oost, waar de volgende gemeenten onder vallen: Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena. Voor de behandeling van volwassenen heb ik contracten met alle koepels van zorgverzekeraars, met uitzondering van ENO waar Salland Zorgverzekeringen, Holland Zorg en ZorgDirect onder vallen.

Volwassenen:

De kosten voor onderzoek en behandeling van volwassenen (volgens het zorgprestatiemodel) worden na verwijzing door een arts vergoed door de verzekeraars waar ik een overeenkomst mee heb afgesloten. U dient wel rekening te houden met het eigen risico dat de zorgverzekeraar bij in rekening kan brengen. Bent u aangesloten bij een verzekeraar waar ik geen overeenkomst mee heb, dan krijgt u maandelijks een rekening van de behandelkosten. U ontvangt een digitale factuur en dient zelf de factuur in bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt hangt af van het soort polis dat u hebt afgesloten (meestal tussen de 50% en 80%). Heeft u een volledig vrije keuze restitutie basispolis in plaats van een natura basispolis? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van de therapie volledig. Houd ook hierbij rekening met het wettelijk verplicht eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. U kunt zelf informeren bij uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding. De tarieven voor behandeling worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Afmelden en no-show:

Zittingen moeten altijd, ook bij ziekte, minimaal 24 uur van te voren worden afgemeld, anders wordt een vergoeding van 50 euro in rekening gebracht.