AuroFocus
AuroFocus Psychotherapie

Wat voor psychotherapie?

In de psychotherapie zijn verschillende stromingen die steeds meer naar elkaar toegroeien. Zelf ben ik opgeleid in de persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie en dit vormt nog steeds de basis van mijn werk.

Persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk en zingeving verhoogd. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Klachten worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond. Cliëntgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen verdwijnen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de VPEP.

Persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie is een bewezen effectieve vorm van behandeling (evidence based) die zich goed kan meten met andere vormen van psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie.

Bij jongere kinderen wordt veel gebruik gemaakt van spelpsychotherapie. Spel sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en biedt voor hen een veilig kader om betekenis te geven aan hun problemen en er een uitweg uit te vinden. Praten over problemen is vaak te moeilijk of te bedreigend. De therapeut biedt het kind de gelegenheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind nieuwe inzichten te verwerven. Hij helpt het kind bij het herstel van eigen vermogens, zoals zelfvertrouwen, flexibiliteit en het ervaren van plezier. Bij adolescenten neemt het praten over de problemen en oplossingen een steeds belangrijkere plaats in.

Ik ben gespecialiseerd in de Emotion Focused Psychotherapie (EFT), de nieuwste variant binnen de persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie, die inmiddels ook is aangepast voor het werken met jongeren (EFT-Y).

Daarnaast maak ik gebruik van therapeutische methodieken als Schematherapie, Oplossingsgerichte psychotherapie en EMDR.

Therapiesessies kunnen in overleg ook via beeldbellen plaatsvinden.