AuroFocus
AuroFocus Psychotherapie

Crisis

In geval van een crisissituatie buiten kantooruren of wanneer ik niet bereikbaar ben kunt u contact opnemen met uw huisarts of anders met de huisartsenpost (alleen buiten kantooruren). Huisartsenpost Breda: Molengracht 21, 4818 CK Breda, tel: 076 5258500.