AuroFocus
AuroFocus Psychotherapie

Onderzoek en behandeling bij volwassenen

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de klachten en hulpvragen geïnventariseerd.

Daarna volgt een onderzoeksfase die bestaat uit 2 of 3 vervolggesprekken waarin o.a. uw levensloop en huidige leefsituatie worden doorgenomen. Ook kan een vragenlijst worden afgenomen. In sommige gevallen wordt u voor specialistisch onderzoek naar een andere hulpverlener doorverwezen, bijvoorbeeld een psychiater of neuropsycholoog. Vervolgens wordt u in een adviesgesprek geadviseerd omtrent de conclusies van het onderzoek en de behandelingsmogelijkheden. Indien nodig, bijvoorbeeld bij gebruik van medicatie, is er samenwerking mogelijk met de huisarts of een andere hulpverlener. Ook kan het zijn dat hulp elders geadviseerd wordt. Als u akkoord gaat met de conclusies en het behandelvoorstel gaat de behandeling van start.

Er wordt gebruik gemaakt van begin- tussen- en eindmetingen (ROM = Routine Outcome Monitoring), zodat tussendoor en op het eind van de behandeling vastgesteld kan worden wat het effect van de behandeling is.